Lego education – Förbättrar barns inlärning

0
732

Indholdet du nu skal til at lære er betalt for at virksomheden, der linkes til. Linket er derfor også af betalt karakter.

Det är ofta en utmaning att få barn att lära sig matematik och vetenskap. Dessa områden inom utbildning betraktas ofta som svårare än de är och många barn, vuxna också, har ett motstånd mot att anstränga sig utöver vad de tycker är ”normalt”. Det är i sådana lägen mycket viktigt att finna sätt att stimulera barnen på ett sätt som gör att de finner de mer krävande uppgifterna intressanta och utvecklas på ett sätt som gör att de når de resultat som kommer att krävas av dem för att lyckas med sina studier och framtida yrkesliv.

Varför är det viktigt att lära sig logik och matematik

Logik och matematik är mycket viktiga delar av väldigt många yrken, fler än man kan tro. Nästan alla yrken som innebär att man kommer i kontakt med datorer, mobiltelefoner, internet, logistik, sjukvård och produktion kräver logik och matematik för att en person ska kunna fullgöra sina uppgifter.

Det är med andra ord mycket viktigt att barn redan från första början får en bra utbildning i matematik och logik. En utbildning som gör att de känner sig bekväma med att lösa uppgifter som innehåller moment av matematik och logik.

Vad är Lego education

Lego education är ett verktyg för utbildning i mellan. och högstadiet inom teknik, naturvetenskap, matematik med mera. Verktyget kombinerar legobitar med enkel hårdvara. Det lekfulla sättet inspirerar eleverna och stimulerar kritiskt tänkande och komplex problemlösning.

Lego education finns i modullösningar som var och en omfattar 45 minuter Det finns också många webbaserade planer som stöttar lärare utifrån tidigare erfarenheter.

Sammanfattning – Lego education

Sammanfattningsvis är Lego education ett bra verktyg för att stimulera barn att lära sig komplext tänkande inom matematik, naturvetenskap och teknik. För de allra flesta yrkeskarriärer krävs numera mycket av logiskt tänkande och eftersom världen blir allt mer digitaliserad kommer denna utveckling knappast att brytas.